Μικροβιολογία Τροφίμων

Ηρειώτου Ευφημία

Περιγραφή

- Παθογόνα βακτήρια, ιοί και πρωτόζωα που μολύνουν τον άνθρωπο μέσω τροφίμων και νερού.
- Τρόποι μολύνσεως τροφίμων. Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών στα τρόφιμα.
- Μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούνται από τη Βιομηχανία Τροφίμων.
- Απαρίθμηση μικροβιακού πληθυσμού στα τρόφιμα (εκλεκτικά υποστρώματα και εξειδικευμένες τεχνικές ανίχνευσης ορισμένων βακτηρίων.
- Σχέση Μικροβιολογίας Τροφίμων με την αλυσίδα παραγωγής, διακίνησης και αποθήκευσης τροφίμων.
- Ένζυμα παραγόμενα σε βιομηχανική κλίμακα από μικρόβια.
- Τροφικές δηλητηριάσεις και τροφικές λοιμώξεις.

 

Λέξεις-κλειδιά: Βακτήρια, ιοί, πρωτόζωα, τρόφιμα, μικροοργανισμοί, Βιομηχανία Τροφίμων, Μικροβιολογία Τροφίμων, τροφική δηλητηρίαση.

 

 

 

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα: Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση και οργάνωση του υλικού που παρέχεται στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού μαθήματος.

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κωδικός: BG206
Σχολή - Τμήμα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 135 εγγεγραμμένοι
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Θεματικές Ενότητες

Μαθησιακός Στόχος: Μικροοοργανισμοί που απαντώνται στα τρόφιμα - Διαιώνιση είδους, αλλοίωση τροφίμων.

Λέξεις-κλειδιά: Γένη βακτηρίων, γένη μυκήτων, γένη ζυμών, μικροβιολογική ανάλυση, πηγές βακτηρίων.

Μαθησιακός Στόχος: Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών στα τρόφιμα. Μέθοδοι συντήρησης τροφίμων.

Λέξεις-κλειδιά: Χρόνος, θερμοκρασία, θρεπτικά συστατικά, υγρασία, τιμή ενεργότητας νερού, pH, ανασταλτικές ουσίες, οξυδοαναγωγικό δυναμικό, σχετική υγρασία περιβάλλοντος, συγκέντρωση αερίων, περιβάλλον συντήρησης τροφίμου.

Μαθησιακός Στόχος: Οι μικροοργανισμοί σαν δείκτες ασφάλειας των τροφίμων.

Λέξεις-κλειδιά: Μικροοργανισμοί δείκτες, ποιότητα προϊόντος, προϊόντα μεταβολισμού, κολοβακτηριοειδή, εντερόκοκκοι.

Μαθησιακός Στόχος: Βακτήρια που προκαλούν τροφικές δηλητηριάσεις.

Λέξεις-κλειδιά: Τροφική δηλητηρίαση, τροφοτοξίνωση, τροφολοίμωξη, παθογόνα βακτήρια, εντεροτοξίνες, σταφυλόκοκκοι, βοτουλισμός, λιστερίωση, σαλμονέλλωση, σιγγελώσεις.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -