Ειδικά Θέματα Δικαίου Επιχειρήσεων

Μανιάτης Αντώνιος

Μαθησιακοί στόχοι

 Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη διοικητική δράση (Νόμοι Rolland)

 Να μάθουν τις μορφές του εναλλακτικού contracting out παραχώρηση και Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

 Να ενημερωθούν για το έγκλημα της πειρατείας και τους τρόπους αντιμετώπισής του και τις νέες μορφές επιχειρήσεων φύλαξης με ένοπλους φρουρούς 

 

Στόχος του μαθήματος είναι η συνολική παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου των εμπορικών πράξεων και των εμπόρων (φυσικών και νομικών προσώπων) και τέλος μια εισαγωγή στο δίκαιο του καταναλωτή, όπως αυτό διαπλάστηκε στο πλαίσιο της Ε.Ε. και, εν συνεχεία ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο.

Περιγραφή

Ανοικτό Ακαδημαϊκό Μάθημα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με 13 Διδακτικές Ενότητες, νομικό.

 

Το μάθημα παρέχεται επίσημα:

1. με φυσική εκπαίδευση, ως μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό (Ε/Υ) με Κωδικό 626, ΣΤ Εξαμήνου της κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων (πρώην Τμήμα ΕΠΔΟ) και ταυτόχρονα και εναλλακτικά

2. με ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση, τόσο για τους υπόλοιπους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων όσο και για κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

 

 

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα: Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. • Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση και οργάνωση του υλικού που παρέχεται στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού μαθήματος • Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 

Λέξεις Κλειδιά: ΝΟΜΟΙ LOUIS ROLLAND, CONTRACTING OUT, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΣΔΙΤ, ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Κωδικός: DE-DE122
Σχολή - Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 40 εγγεγραμμένοι
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Βασικός στόχος:  Να αντιληφθεί ο φοιτητής τις  Θεμελιώδεις Αρχές της Δημόσιας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας  

 

Λέξεις κλειδιά:  ΝΟΜΟΙ ROLLAND

Βασικός στόχος: Κατανόηση  του Νόμου της συνέχειας των Δημόσιων Υπηρεσιών και να αντιληφθεί ο φοιτητής  την περίπτωση της μετάβασης από την ΕΡΤ προς τη ΝΕΡΙΤ

Λέξεις κλειδιά : Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU),  ΕΡΤ, ΝΕΡΙΤ          

Βασικός στόχος : Κατανόηση  των νόμων  που αποδίδονται στο Rolland  

Λέξεις κλειδιά : Νόμος της κινητικότητας ή προσαρμογής, Νόμος της ισότητας  

Βασικός στόχος : Να αντιληφθεί ο φοιτητής  τις Ευρύτερες  Θεμελιώδεις Αρχές της Δημόσιας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Λέξεις κλειδιά :  Αρχή της προτεραιότητας, Αρχή της ειδικότητας, Αρχή της οικονομικότητας Αρχή της καθολικότητας

Βασικός στόχος : Κατανόηση Συμβάσεων Παραχώρησης και Εναλλακτικές Δημόσιες Συμβάσεις

 Λέξεις κλειδιά :   CONTRACTING OUT, Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), Build, Operate & Transfer (B.O.T.)

Βασικός στόχος : Κατανόηση Νομικού Καθεστώς των Συμβάσεων Παραχώρησης

Λέξεις κλειδιά :    Γαλλικό Δίκαιο, παραχώρησης δημοσίων έργων

Βασικός στόχος :  Κατανόηση της έννοιας  και προϋποθέσεις των Συμβάσεων Σ.Δ.Ι.Τ.

Λέξεις κλειδιά :     Σ.Δ.Ι.Τ., Δημόσιοι Φορείς

Βασικός στόχος : Κατανόηση του Νομικού Καθεστώς Εκτέλεσης των Συμβάσεων ΣΔΙΤ

Λέξεις κλειδιά :    Αστικός Κώδικας, Συμβάσεις Σύμπραξης   

Βασικός στόχος: Κατανόηση της Έννοιας της Πειρατείας 

Λέξεις κλειδιά: Πειρατεία, Πειρατικό Δίκαιο, Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ)

Βασικός στόχος: Να αντιληφθεί ο φοιτητής το Πειρατικό Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας

Λέξεις κλειδιά:  Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ),Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας, Νηοψία, Η συνεχής καταδίωξη ξένου πλοίου, Πειρατεία  

Βασικός στόχος : Κατανόηση του Διεθνές Ναυτικού Πειρατικό Δίκαιο

Λέξεις κλειδιά :    Διεθνή Κώδικα  Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων ( ISPS), Σύστημα Συναγερμού Ασφάλειας Πλοίου (SSAS)

Βασικός στόχος: Κατανόηση στο Ποινικό Πειρατικό Δίκαιο 

Λέξεις κλειδιά:   Πειρατικό Δίκαιο, Ποινική Δικαιοδοσία

Βασικός στόχος: Να αντιληφθεί ο φοιτητής το Δίκαιο Ενόπλων Ιδιωτών Φρουρών 

Λέξεις κλειδιά:   Ένοπλοι Ιδιώτες Φρουροί, Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης 

Δραστηριότητες ανακεφαλαιώσεως και συγκεφαλαιώσεως.

Το σύνολο των σημειώσεων.

 

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις