ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Αλέξης Ευαγγελίου

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχοι: Η εκμάθηση τρόπων αποτελεσματικής επικοινωνίας και αλληλογραφίας στα Αγγλικά σε περιβάλλοντα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Περιεχόμενο Μαθήματος: Βασικές  γραμματικές δομές της Αγγλικής, ασκήσεις, ανάλυση αγγλικών κειμένων σχετικών με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

 

Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει να μυήσει τους φοιτητές στην επιχειρησιακή αλληλογραφία και την επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα. Διδάσκονται επίσης στοιχεία γραμματικής δομής, λεξιλόγιο καθώς και ορολογία. Προβλέπεται εκπόνηση εργασιών.

 

 

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα: Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. • Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση και οργάνωση του υλικού που παρέχεται στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού μαθήματος • Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 

Λέξεις Κλειδιά: Επιχειρησιακή Αλληλογραφία στα Αγγλικά, Επιχειρησιακή Ορολογία, Γραμματική της Αγγλικής Business Administration, terminology, grammatical structure, business letters, C.Vs.


Κωδικός: DE-DE139
Σχολή - Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 27 εγγεγραμμένοι
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Βασικός Στόχος:  Εκμάθηση βασικών δομών της αγγλικής γλώσσας

Λέξεις Κλειδιά: Sentence structure, case morphology, do-support

Βασικός Στόχος: Πως γράφουμε ένα Business letter

Λέξεις Κλειδιά: Business administration, correspondence, letter writing

Βασικός Στόχος: Εκφράσεις που χρησιμοποιούμε σε Business letters και e-mails

Λέξεις Κλειδιά: Business letters, e-mails

Βασικός Στόχος: Η οικονομία στις δομές της αγγλικής γλώσσας

 Λέξεις Κλειδιά: Structural economy, infinitive, gerund

Βασικός Στόχος: Εκμάθηση ορολογίας για τη διαφήμηση και το μάρκετιν

Λέξεις Κλειδιά: Terminology, advertising, marketing

 Βασικός Στόχος: Πως γράφουμε ένα βιογραφικό σημείωμα

Λέξεις Κλειδιά: Writing a C.V.

 Βασικός Στόχος: Γερούνδια και άλλες δομές της αγγλικής γλώσσας

Λέξεις Κλειδιά: Gerunds, nouns, prepositions, subjunctive

Βασικός Στόχος: Τι είναι η Διοίκηση Επιχειρήσεων

Λέξεις Κλειδιά: Business Administration text, comprehension and analysis

Βασικός Στόχος: Εκμάθηση των τύπων της αντιστροφής

Λέξεις Κλειδιά: Inversion, inverted conditionals

Βασικός Στόχος: Ποιος ήταν ο Fayol και ποια η θεωρία του

Λέξεις Κλειδιά: Fayol’s principles and elements, text comprehension and analysis

Βασικός Στόχος: Εκμάθηση του unreal past και των χρήσεων του

Λέξεις Κλειδιά: The unreal past, past tense, past for the present 

Βασικός Στόχος: Εκμάθηση ορολογίας για τα ψηφιακά μέσα

Λέξεις Κλειδιά: Terminology, digital vocabulary

Βασικός Στόχος: Γενική επανάληψη

Λέξεις Κλειδιά: General Revision

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο