ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάργυρος Κουμπαρέλης

Σκοπός του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο σημαντικές πλευρές της εταιρικής και της προϊόντικής επικοινωνίας (που διεξάγεται στα παραδοσιακά μέσα αλλά και με τις νέες επικοινωνιακές τεχνολογίες), συνεργάζονται για την επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων της επιχείρησης ή του οργανισμού.

Ως στοχευμένη δραστηριότητα η διαφήμιση αναλύεται από την σκοπιά της Επιστήμης της Επικοινωνίας. Προς τούτο εξηγείται ο ιδιαίτερος ρόλος της στην καλλιέργεια φήμης και αναγνωρισιμότητας για επιχειρήσεις και προϊόντα. Ο διαφημιστικός λόγος και οι γλώσσες του (κείμενο και εικόνα) είναι λόγος επιτηδευμένος, σχεδιασμένος, αλλά όχι ψευδής. 

Τελικός στόχος του μαθήματος να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα να διαφημίζουν μια υπηρεσία ή ένα προϊόν και να εφαρμόζουν το προτεινόμενο μήνυμα μιας διαφήμισης σε όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (βλέπε Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνίας), δλδ η εξοικείωση των φοιτητών με το διαφημιστικό δημιουργικό και την παρουσίαση εννοιών που σχετίζονται με την εταιρική και προϊόντική επικοινωνία τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Περιγραφή

Η διαφήμιση αποτελεί στις μέρες μας ένα από τα βασικότερα στοιχεία της διοίκησης επιχειρήσεων. Την προσεγγίζουμε στο πλαίσιο μιας διαρκώς μεταβαλλόμενης διεργασίας που αντιπροσωπεύει νέα προϊόντα,υπηρεσίες, προσφορά και ζήτηση σε συνδυασμό πάντα με τα νέα μέσα και τις τεχνικές επικοινωνίας που επικρατούν στον κόσμο της διαφήμισης.

Το μάθημα Διαφήμιση και Στρατηγική Επικοινωνίας έχει διττή υπόσταση: από τη μία μυεί το φοιτητή στην τεχνοτροπία της Διαφημιστικής Επικοινωνίας και από την άλλη εντάσσει την τελευταία στο πλαίσιο της Στρατηγικής Επικοινωνίας, όπως επιλέγεται και επιβάλλεται από το είδος και το μέγεθος της αγοράς που κινείται ο προβαλλόμενος και τα διαφημιζόμενα προϊόντα του.

Επί τη βάση των δύο αυτών περιοχών προβληματισμού οι φοιτητές διδάσκονται τα βασικά είδη διαφήμισης (και κυρίως την καταναλωτική) αλλά και τις πρακτικές τους.

Ως γνωστικό αντικείμενο η διαφήμιση αναλύεται ως έργο τριών ειδών επεξεργασίας: Δημιουργική, ClientService (Στρατηγική), MediaPanning (Κάλυψης).

Το Δημιουργικό τμήμα/μέρος της διαφήμισης έχει ωστόσο προτεραιότητα. Έτσι ένα πλήθος αναφορών στο κειμενογλωσσικό και εικαστικό περιεχόμενο των διαφημίσεων γίνεται αφορμή για την ανάλυση των στοχεύσεών τους, είτε σε συνάρτηση με τους στόχους μάρκετινγκ της εταιρείας είτε σε συνάρτηση με τα κοινά στόχος που απευθύνονται.

Ο προσδιορισμός της τοποθέτησης του προϊόντος στην αγορά - εν μέσω άλλων ομοειδών προϊόντων του ανταγωνισμού γίνεται αφορμή για την εισαγωγή των φοιτητών στην έννοια της Στρατηγικής Επικοινωνίας και του τρόπου με τον οποίο ευθυγραμμίζεται αυτή με τη Στρατηγική Μάρκετινγκ του προϊόντος.      

Έτσι, στο πλαίσιο της θεωρίας της Στρατηγικής Επικοινωνίας, διδάσκεται η ανάγνωση του επικοινωνιακού ανταγωνισμού (σημειωτική ανάλυση και ανάλυση περιεχομένου των διαφημίσεων του ανταγωνισμού) και μέσα από αυτή τη διαδικασία επιδιώκεται η εύρεση του μηνύματος και της ιδέας (concept) εκείνης που συνοψίζουν και διατυπώνουν την ειδοποιό διαφορά του διαφημιζόμενου προϊόντος από τον ανταγωνισμό του (π.χ. Ραδιο-Κορασίδη – Όνομα & Εξυπηρέτηση). 

Το μάθημα διδάσκεται περισσότερο ως πρακτική και λιγότερο ως θεωρία αφού σκοπός του είναι η κατανόηση του λόγου (gentre) της διαφήμισης και των τεχνικών πειθούς που χρησιμοποιεί για να πετύχει τους στόχους της.

Έτσι μεγάλο μέρος της διδασκαλίας εστιάζεται στο διαφημιστικό Δημιουργικό:

1. στην παρουσίαση των εννοιών της δημιουργικότητας στην Εταιρική και Προϊοντική Επικοινωνία.

2. στην εξάσκηση των σπουδαστών στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης μέσω τεχνικών ανάπτυξης και παρουσίασης ιδεών.

3. στην προσομοίωση του πραγματικού περιβάλλοντος μιας διαφημιστικής εταιρείας

4. στην εργασία σε ομάδες για την εύρεση και ανάπτυξη του διαφημιστικής ιδέας και του διαφημιστικού πλάνου που στηρίζεται σε μια συγκεκριμένη επικοινωνιακή στρατηγική.

 

 

 

 

 

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα: Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. • Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση και οργάνωση του υλικού που παρέχεται στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού μαθήματος • Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: επικοινωνία, διαφήμιση, client service, media planning,


Κωδικός: DSE135
Σχολή - Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 180 εγγεγραμμένοι
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Μαθησιακός Στόχος: Εισαγωγή στη διαφήμιση – το κοντράστ των όρων “διαφήμιση” και “advertere”. Είναι οι πωλήσεις ή η αναγνωρισιμότητα των ζητούμενο των διαφημίσεων; Η διαφορά “έλξης” και “ώθησης” (2 ώρες). β. Η διαφήμιση ως διαδικασία της επικοινωνίας. Μια γρήγορή αναδρομή στην Ελλάδα (2 ώρες).  

Λέξεις-Κλειδιά: Διαφήμιση, επικοινωνία, πωλήσεις, αναγνωρισιμότητα.

Υλικό: Διαφήμιση - Εθνικό Παρατηρητήριο

Μαθησιακός Στόχος: Διαφήμιση και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ (I.M.C). Η έννοια της φίρμας (εταιρική ταυτότητα) και η έννοια της μάρκας (προϊοντική ταυτότητα). Η οικονομική διάσταση της διαφήμισης και το δίκτυο συνεργασιών που τη συγκροτούν και στην εντάσσουν στην “Πολιτιστική Βιομηχανία” - βλέπε Adorno – (4 ώρες).

Λέξεις-Κλειδιά: Διαφήμιση, μάρκετινγκ, φίρμα, εταιρική ταυτότητα, μάρκα, προϊοντική ταυτότητα.

Μαθησιακός Στόχος: Στρατηγική Επικοινωνίας και Σχέδιο Μάρκετινγκ - η συνάφεια της διαφήμισης με την επιχειρηματικότητα (2 ώρες). Η διαμόρφωση των διαφημιστικών σκοπών και στόχων (2 ώρες).  

Λέξεις-Κλειδιά: Στρατηγική εππικοινωνίας, σχέδιο μάρκετινγκ, διαφήμιση, επιχειρηματικότητα.

Μαθησιακός Στόχος: Iεραρχική κλιμάκωση της διαφημιστικής πειθούς – τα υποδείγματα AIDA, DAGMAR, Rossiter & Percy και Hall (4 ώρες). Η έννοια του Ιδέας (concept), η έννοια του Μηνύματος και του Σλόγκαν, το Positioning και η Στρατηγική Επικοινωνίας.

Λέξεις-Κλειδιά: Διαφήμιση, υπόδειγμα, ιδέα, μήνυμα, σλόγκαν.

Μαθησιακός Στόχος: Τα Τμήματα μιας Διαφημιστικής Εταιρείας (Δημιουργικό Τμήμα, Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατείας, Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης) – Ο ρόλος του κάθε τμήματος – η μεταξύ τους συνεργασία (briefing) – η διαδικασία ενημέρωσης και λήψης αποφάσεων – διάλογος (σύνολο 4 ώρες).

Λέξεις-Κλειδιά: Διαφημιστική εταιρεία, διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Μαθησιακός Στόχος: Η υλοποίηση μιας δημιουργικής ιδέας – Η συνεργασία του copywork με το artwork – ο ρόλος του δημιουργικού υπεύθυνου. Η διαδικασία της επιλογής ως εσωτερική διαδικασία και η διαδικασία της παρουσίασης των προτάσεων στο διαφημιζόμενο πελάτη (2 ώρες).

Λέξεις-Κλειδιά: Δημιουργική ιδέα, copywork, artwork, δημιουργικός υπεύθυνος.

Εργαστήριο με σκοπό την επιλογή δημιουργικού έργου – ανάθεση ρόλων (2 ώρες)*.

Μαθησιακός Στόχος: Οι γλώσσες της διαφήμισης - Διαφήμιση και Ρητορική (κείμενο), Διαφήμιση και Παραστατική (εικόνα). Παραδείγματα (2 ώρες). Είδη διαφημιστικού κειμένου στο πλαίσιο μιας καταχώρησης. Τίτλος, Επεξηγηματικό Κείμενο, Σλόγκαν. Τονισμοί γραμμάτων - (1 ώρα). Τα είδη της παραστατικής σε μια καταχώρηση: Περιβάλλον εικόνας, Η συσκευασία, Το λογότυπο. Παραδείγματα (1 ώρα).

 Λέξεις-Κλειδιά: Γλώσσα Διαφήμισης, Διαφήμιση, ρητορική, καταχώρηση, τίτλος, σλόγκαν, συσκευασία, λογότυπο.

Υλικό:1) Δύο αρχές της γλωσσικής ιδεολογίας.pdf 2) Ρητορική και διαφήμιση

Μαθησιακός Στόχος: Ο σχεδιασμός του προγράμματος προβολής – επιλογή των μέσων μαζικής επικοινωνίας – OTS και GRPs (2 ώρες). Η λειτουργία της διαφήμισης ανά μέσο μαζικής επικοινωνίας - έντυπα μέσα (εφημερίδες, περιοδικά), αφίσες (μικρές και μεγάλες), ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο (2 ώρες). 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαφήμιση, εφημερίδα, περιοδικό, αφίσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση.

Μαθησιακός Στόχος: Διαφήμιση και Σημειωτική – η ανάλυση του διαφημιστικού έργου μέσα από τα μάτια της σημειολογίας (αναφορά στους Barthes, Eco, Williamson, Durand κ.ά.) – 4 ώρες.

Λέξεις-Κλειδιά: Διαφήμιση, σημειωτική, σημειολογία.

Υλικό: Σημειωτική για αρχαρίους.pdf

Μαθησιακός Στόχος: Είδη διαφημίσεων - καταναλωτική διαφήμιση, κοινωνική διαφήμιση, πολιτική διαφήμιση – Παραδείγματα (2 ώρες). Δημιουργία ομάδων εργασίας και ανάθεση εργασιών (2 ώρες). Η μελέτη του ανταγωνισμού ως δημιουργική διαδικασία (2 ώρες).

Λέξεις-Κλειδιά: Είδος διαφήμισης, καταναλωτική διαφήμιση, κοινωνική διαφήμιση, πολιτική διαφήμιση, παράδειγμα, ομάδα εργασίας, ανταγωνισμός.

Μαθησιακός Στόχος: Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών – Διάλογος.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο