Επικοινωνιακός Προγραμματισμός 1

Σάββας Μακρίδης

Περιγραφή

To μάθημα εστιάζει στην Έρευνα, τον Προγραμματισμό, τη Δράση, Επικοινωνία και την Αξιολόγηση των δημοσίων σχέσεων μέσα στην επιχείρηση. Ειδικότερα εξετάζεται η ανάγκη για έρευνα στις δημόσιες σχέσεις, τα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν πριν από τη διαμόρφωση του σχεδίου του προγράμματος, καθώς και οι διάφορες τεχνικές. Μέσα από μελέτες περίπτωσης (CaseStudies) συζητούνται τα προβλήματα του διευθυντικού προγραμματισμού, οι θεωρητικές του προσεγγίσεις, τα στοιχεία ενός σχεδίου προγράμματος, οι τακτικές, ο προϋπολογισμός και οι στρατηγικές μέτρησης-αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Τέλος, εξετάζεται ο ρόλος της επικοινωνίας στην εκτέλεση του προγράμματος δημοσίων σχέσεων, καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, δηλαδή στο κατά πόσο τα χρήματα, ο χρόνος και οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τις δημόσιες σχέσεις συνέβαλαν στην υλοποίηση των επιχειρησιακών στόχων.

 

Στόχος Μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να εμβαθύνει στην αρχή ότι η επικοινωνία και ο σχεδιασμός της μπορούν να συνδυαστούν και ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο η επίτευξη ατομικών, οργανωτικών και κοινωνικών σκοπών θα μπορούσε να προαχθεί με καλύτερο τρόπο. Με αυτό τον τρόπο οι σχεδιαστές της επικοινωνίας θα έχουν μεγαλύτερη επιτυχία όταν θα βασίζονται σε ένα σώμα διαθεσίμων θεωρήσεων τις οποίες μπορούν να επιλέξουν και να τις χρησιμοποιήσουν με μία κριτική στάση.

 

 

 

 

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα: Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. • Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση και οργάνωση του υλικού που παρέχεται στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού μαθήματος • Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: στόχοι, πολιτική, στρατηγική,


Κωδικός: DSE253
Σχολή - Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 153 εγγεγραμμένοι
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Μαθησιακός Στόχος: Εισαγωγή στον Επικοινωνιακό Προγραμματισμό.

Λέξεις-Κλειδιά: Επικοινωνιακός Προγραμματισμός.

Μαθησιακός Στόχος: Τα θεμέλια του προγραμματισμού - Βασικές Έννοιες.

Λέξεις-Κλειδιά: Προγραμματισμός, επικοινωνιακός προγραμματισμός.

Μαθησιακός Στόχος: Προγραμματισμός και Δημόσιες Σχέσεις.

Λέξεις-Κλειδιά: Επικοινωνιακός προγραμματισμός, δημόσιες σχέσεις.

Μαθησιακός Στόχος: Καθορισμός των αντικειμενικών σκοπών ενός προγράμματος.

Λέξεις-Κλειδιά: Πρόγραμμα, προγραμματισμός.

Μαθησιακός Στόχος: Η διαμόρφωση της πολιτικής.

Λέξεις-Κλειδιά: Πολιτική, προγραμματισμός.

Μαθησιακός Στόχος: Παρουσίαση των ομάδων κοινού.

Λέξεις-Κλειδιά: Ομάδα, κοινό.

Μαθησιακός Στόχος: Η προετοιμασία του προγράμματος.

Λέξεις-Κλειδιά: Πρόγραμμα, προγραμματισμός.

Μαθησιακός Στόχος: Η κατάρτιση του προγράμματος.

Λέξεις-Κλειδιά: Πρόγραμμα, προγραμματισμός.

Μαθησιακός Στόχος: Η εφαρμογή του προγράμματος.

Λέξεις-Κλειδιά: Πρόγραμμα, προγραμματισμός.

Μαθησιακός Στόχος: Η αξιολόγηση του προγράμματος.

Λέξεις-Κλειδιά: Πρόγραμμα, προγραμματισμός, αξιολόγηση.

Μαθησιακός Στόχος: Ο προϋπολογισμός του προγράμματος.

Λέξεις-Κλειδιά: Πρόγραμμα, προγραμματισμός, προϋπολογισμός.

Μαθησιακός Στόχος: Πρότυπα εφαρμογής προγραμματισμού στις Δημόσιες Σχέσεις.

Λέξεις-Κλειδιά: Πρότυπο, προγραμματισμός, Δημόσιες Σχέσεις.

Μαθησιακός Στόχος: Συνολική Ανασκόπηση.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -