Ανακοινώσεις

για την επεξεργασία των εργασιών και επόμενα μαθήματα

Ημερομηνία: 2009-05-06 00:00:00

Στις 27 Μαίου 2009, θα βρίσκομαι στη διάθεσή σας προκειμένου να δούμε θέματα επί των εργασιών στο μάθημα της Διαφήμισης, από τις 11η00 έως τις 12η30.

Για τις ημερομηνίες δήλωσης θέματος και παραλαβής της εργασίας δείτε σχετικές ανακοινώσεις στο eclass.

Τα μαθήματα των δύο επόμενων εβδομάδων δεν θα πραγματοποιηθούν.

Ετικέτες: