ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ημερομηνία: 2017-01-17 16:16:29

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/1/2017 ΩΣ Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΣΟ (EMAIL, GOOGLE DRIVE κ.ο.κ.). ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/1/2017 ΣΤΙΣ 1700-1800 ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΣΤΟ SKYPE ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.

 

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Ετικέτες: