Ασκήσεις

Όνομα Άσκησης Έναρξη / Λήξη Χρονικός περιορισμός Επιτρεπόμενες επαναλήψεις Αποτελέσματα
Άσκηση 1  (έχει λήξει)

Βρείτε δύο (ίσως και τρεις) διαφημίσεις (έντυπες ή τηλεοπτικές) από μία κατηγορία προϊόντος, π.χ. απορρυπαντικά, αυτοκίνητα κ.λπ., και δείξτε πως μέσα από τη διαφημιστική τους επικοινωνία συμφράζεται η επικοινωνιακή τους πολιτική. 

10-05-2015 19:24 / 10-12-2015 19:24 - - Μη διαθέσιμα
Άσκηση 2  (έχει λήξει)

Επιλέξτε δύο τηλεοπτικές (ή έντυπες) διαφημίσεις και από το περιεχόμενό τους εξηγήστε τη διαφορά μεταξύ μηνύματος και concept – οι διαφημίσεις αυτές δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν στην ίδια κατηγορία προϊόντος.

  

10-05-2015 19:26 / 10-05-2016 19:26 - - Μη διαθέσιμα
Άσκηση 3  (έχει λήξει)

Φτιάξτε μια διαφήμιση ενός δικού σας φανταστικού προϊόντος και εντάξτε το στο πλαίσιο της διαφημιστικής επικοινωνίας της κατηγορίας που ανήκει το προϊόν αυτό, είτε σε σύμπνοια με τα προϊόντα της κατηγορίας αυτής είτε σε αντιπαράθεση με αυτά.

10-05-2015 19:27 / 10-12-2015 19:27 - - Μη διαθέσιμα
Άσκηση 4  (έχει λήξει)

Ακολουθώντας το παράδειγμα της διαφήμισης Chanel 5 με την Catherine Deneuve αλλά και της αναλυτικής που διδαχτήκατε με αφορμή το συγκεκριμένο παράδειγμα διαφήμισης, εξηγήστε τη σχέση σημαίνοντος και σημαινόμενου σε αντίστοιχες διαφημίσεις. 

10-05-2015 19:27 / 10-12-2015 19:27 - - Μη διαθέσιμα
Άσκηση 5  (έχει λήξει)

Έχοντας προηγουμένως ξεκαθαρίζει τι είναι «μήνυμα», τι «σλόγκαν» και τι «concept», παρακαλείστε να προβείτε στην επισήμανση των σημείων που αφορά τα ανωτέρω στις 5 διαφημίσεις που ακολουθούν.

25-07-2015 11:01 / 25-12-2015 11:01 - -
Άσκηση 6  (έχει λήξει)

Μέσα από την ανάλυση περιεχόμενου των επόμενων 5 διαφημίσεων που ακολουθούν, αναλύστε τη σχέση σημαίνοντος και σημαινόμενου, δηλαδή εκείνου που λέχτηκε ή δείχτηκε και εκείνο στο οποίο αποσκοπούσε το σύνθεμα εικόνας και κειμένου.

25-07-2015 11:07 / 25-12-2015 11:07 - -