4η Θεματική Ενότητα

Μαθησιακός Στόχος: Iεραρχική κλιμάκωση της διαφημιστικής πειθούς – τα υποδείγματα AIDA, DAGMAR, Rossiter & Percy και Hall (4 ώρες). Η έννοια του Ιδέας (concept), η έννοια του Μηνύματος και του Σλόγκαν, το Positioning και η Στρατηγική Επικοινωνίας.

Λέξεις-Κλειδιά: Διαφήμιση, υπόδειγμα, ιδέα, μήνυμα, σλόγκαν.