7η Θεματική Ενότητα

Μαθησιακός Στόχος: Οι γλώσσες της διαφήμισης - Διαφήμιση και Ρητορική (κείμενο), Διαφήμιση και Παραστατική (εικόνα). Παραδείγματα (2 ώρες). Είδη διαφημιστικού κειμένου στο πλαίσιο μιας καταχώρησης. Τίτλος, Επεξηγηματικό Κείμενο, Σλόγκαν. Τονισμοί γραμμάτων - (1 ώρα). Τα είδη της παραστατικής σε μια καταχώρηση: Περιβάλλον εικόνας, Η συσκευασία, Το λογότυπο. Παραδείγματα (1 ώρα).

 Λέξεις-Κλειδιά: Γλώσσα Διαφήμισης, Διαφήμιση, ρητορική, καταχώρηση, τίτλος, σλόγκαν, συσκευασία, λογότυπο.

Υλικό:1) Δύο αρχές της γλωσσικής ιδεολογίας.pdf 2) Ρητορική και διαφήμιση