8η Θεματική Ενότητα

Μαθησιακός Στόχος: Ο σχεδιασμός του προγράμματος προβολής – επιλογή των μέσων μαζικής επικοινωνίας – OTS και GRPs (2 ώρες). Η λειτουργία της διαφήμισης ανά μέσο μαζικής επικοινωνίας - έντυπα μέσα (εφημερίδες, περιοδικά), αφίσες (μικρές και μεγάλες), ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο (2 ώρες). 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαφήμιση, εφημερίδα, περιοδικό, αφίσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση.