9η Θεματική Ενότητα

Μαθησιακός Στόχος: Διαφήμιση και Σημειωτική – η ανάλυση του διαφημιστικού έργου μέσα από τα μάτια της σημειολογίας (αναφορά στους Barthes, Eco, Williamson, Durand κ.ά.) – 4 ώρες.

Λέξεις-Κλειδιά: Διαφήμιση, σημειωτική, σημειολογία.

Υλικό: Σημειωτική για αρχαρίους.pdf