10η Θεματική Ενότητα

Μαθησιακός Στόχος: Είδη διαφημίσεων - καταναλωτική διαφήμιση, κοινωνική διαφήμιση, πολιτική διαφήμιση – Παραδείγματα (2 ώρες). Δημιουργία ομάδων εργασίας και ανάθεση εργασιών (2 ώρες). Η μελέτη του ανταγωνισμού ως δημιουργική διαδικασία (2 ώρες).

Λέξεις-Κλειδιά: Είδος διαφήμισης, καταναλωτική διαφήμιση, κοινωνική διαφήμιση, πολιτική διαφήμιση, παράδειγμα, ομάδα εργασίας, ανταγωνισμός.