11η-12η-13η Θεματική Ενότητα

Μαθησιακός Στόχος: Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών – Διάλογος.