Εισαγωγή

Εισαγωγή στα του μαθήματος: οριοθέτηση του αντικειμένου, μαθησιακοί στόχοι εξαμήνου, βιβλιογραφία, απαιτήσεις, αξιολόγηση, συζήτηση ευαισθητοποίησης, διευκρινήσεις διαδικαστικών θεμάτων.

Λέξεις - Κλειδιά:

Πρότυπο πτυχιακών τμήματος

Στόχοι Ενότητας

(α) η ενημέρωση των σπουδαστών ως προς τις απαιτήσεις του μαθήματος και ως προς τα διαδικαστικά των πτυχιακών και λοιπών εργασιών

(β) η ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την σημαντικότητα της πτυχιακής εργασίας και της αντίστοιχης προσέγγισης

Σχετικά Αρχεία

ΔΙΑΛΕΞΗ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.ppt