Η επιστημονική Εργασία

Είδη εργασιών αναλόγως του επιπέδου σπουδών. Είδη εργασιών αναλόγως του αντικειμένου έρευνας. Η πτυχιακή εργασία. Ανάλυση του οδηγού πτυχιακών εργασιών του τμήματος. Συζήτηση επί θεμάτων σημαντικών, π.χ. η εύρεση θέματος, ο ρόλος του επιβλέποντα κλπ.

Λέξεις - Κλειδιά:

Επιστημονική έρευνα

Στόχοι Ενότητας

H κατανόηση από τους σπουδαστές της διαφοροποίησης των τύπων εργασιών και των αντίστοιχων μεθόδων και δομών.

Σχετικά Αρχεία

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΔΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.ppt