Η Βιβλιογραφική Έρευνα

Περιεχόμενα μιας βιβλιοθήκης, αναζήτηση και οργάνωση. On-line πρόσβαση σε πηγές: βάσεις δεδομένων, εγκυκλοπαίδειες, επιστημονικά περιοδικά. Οδηγίες αναζήτησης. Παραδείγματα και διευθύνσεις.

Λέξεις - Κλειδιά:

Βιβλιογραφική έρευνα

Στόχοι Ενότητας

(α) η ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες βιβλιογραφικής αναζήτησης

(β) η εκμάθηση μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων αναζήτησης

Σχετικά Αρχεία

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.ppt