Ποσοτικές Μέθοδοι

Ποσοτικές μέθοδοι. Η τέχνη του ερωτηματολογίου. Στοχοθέτηση, σύνταξη των ερωτήσεων, συλλογή των απαντήσεων, ανάλυση των αποτελεσμάτων. Παραδείγματα σε Google Forms.   

Λέξεις - Κλειδιά:

Ερωτηματολόγιο

Στόχοι Ενότητας

Η πρώτη κατανόηση του ερωτηματολογίου ως ερευνητικού εργαλείου

Σχετικά Αρχεία

ΔΙΑΛΕΞΗ 5 - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.ppt