Ποιοτικές Μέθοδοι

Η τέχνη της συνέντευξης. Είδη συνεντεύξεων. Στοχοθέτηση, σύνταξη των ερωτήσεων, συλλογή των απαντήσεων, ανάλυση των αποτελεσμάτων. Ανάλυση πραγματικών συνεντεύξεων (επί χάρτου).  Αντιπαραβολή ερωτηματολογίου και συνέντευξης.

Λέξεις - Κλειδιά:

Συνέντευξη

Στόχοι Ενότητας

Η πρώτη κατανόηση της συνέντευξης ως ερευνητικού εργαλείου

Σχετικά Αρχεία

ΔΙΑΛΕΞΗ 6 - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ.ppt