Συχνά Λάθη

Ανάλυση συχνών λαθών πτυχιακών εργασιών. Μελέτη παλαιοτέρων πτυχιακών. Οδηγίες επί της γλώσσας. Παραδείγματα και ασκήσεις.

Λέξεις - Κλειδιά:

-

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση με την πρακτική της συγγραφής τεχνικών κειμένων και ειδικότερα με τη χρήση της γλώσσας.

Σχετικά Αρχεία

ΔΙΑΛΕΞΗ 8 - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Β'.ppt