Τεχνικές Προφορικής Επικοινωνίας

Τεχνικές προφορικής επικοινωνίας. Η παρουσίαση. Παρακολούθηση παρουσιάσεων συναδέλφων και συζήτηση επ’αυτών.

Λέξεις - Κλειδιά:

-

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση με την πρακτική της παρουσίασης

Σχετικά Αρχεία

ΔΙΑΛΕΞΗ 9 - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.ppt