Σύσκεψη

Η σύσκεψη. Είδη συσκέψεων. Ορθές πρακτικές. Ασκήσεις πράξεις.

Λέξεις - Κλειδιά:

-

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση με την πρακτική της σύσκεψης.

Σχετικά Αρχεία

ΔΙΑΛΕΞΗ 10 - ΣΥΣΚΕΨΗ.ppt