1η Θεματική Ενότητα

Μαθησιακός Στόχος: Εισαγωγή στη διαφήμιση – το κοντράστ των όρων “διαφήμιση” και “advertere”. Είναι οι πωλήσεις ή η αναγνωρισιμότητα των ζητούμενο των διαφημίσεων; Η διαφορά “έλξης” και “ώθησης” (2 ώρες). β. Η διαφήμιση ως διαδικασία της επικοινωνίας. Μια γρήγορή αναδρομή στην Ελλάδα (2 ώρες).  

Λέξεις-Κλειδιά: Διαφήμιση, επικοινωνία, πωλήσεις, αναγνωρισιμότητα.

Υλικό: Διαφήμιση - Εθνικό Παρατηρητήριο