3η Θεματική Ενότητα

Μαθησιακός Στόχος: Στρατηγική Επικοινωνίας και Σχέδιο Μάρκετινγκ - η συνάφεια της διαφήμισης με την επιχειρηματικότητα (2 ώρες). Η διαμόρφωση των διαφημιστικών σκοπών και στόχων (2 ώρες).  

Λέξεις-Κλειδιά: Στρατηγική εππικοινωνίας, σχέδιο μάρκετινγκ, διαφήμιση, επιχειρηματικότητα.