5η Θεματική Ενότητα

Μαθησιακός Στόχος: Τα Τμήματα μιας Διαφημιστικής Εταιρείας (Δημιουργικό Τμήμα, Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατείας, Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης) – Ο ρόλος του κάθε τμήματος – η μεταξύ τους συνεργασία (briefing) – η διαδικασία ενημέρωσης και λήψης αποφάσεων – διάλογος (σύνολο 4 ώρες).

Λέξεις-Κλειδιά: Διαφημιστική εταιρεία, διαδικασία λήψης αποφάσεων.